Benvinguts a 300 dites que faran història.

En aquest espai, des del 13 de gener al 9 de novembre de 2014, dia que som convocats a les urnes per decidir cap a on volem anar i què volem ser, podrem resseguir el procés nacional d’autodeterminació a través de les dites del refranyer català.
Enquesta dels refranys més usuals de la llengua catalana

dijous, 28 d’agost del 2014

229 - A la mà tancada sempre se li diu puny

Recordem els refranys perquè són peces curtes, rimades, ritmades i amb un toc d’enginy que fan que siguin fàcils de memoritzar. I sovint hi trobem reflectida alguna imatge que ens colpeix o ens sobta.

En aquest cas, el contrast entre la mà oberta i el puny tancat és força gràfica i hi podem traslladar, per metonímia, uns significats ben clars. La mà oberta representa la generositat, mentre que el puny tancat representa la gasiveria o l’agressió.

I posats a dir veritats incontestables (que en castellà dirien que són ‘como puños’ i nosaltres ens conformarem que siguin com una casa de pagès), ens agraden més les mans que no pas els punys.